MARMURIOS ENTRE SOMBRAS

Marmurios entre sombras

Este proxecto é unha iniciativa da Comunidade de montes veciñais en man común de Paraños, Covelo.

Un percorrido florístico e sensorial polas fragas do río Xabriña.

 Proxecto

O texto, as fotografías e as ilustracións tan coidadas son un material de partida perfecto para un deseño editorial.

O noso traballo consistiu en crear un espazo harmonioso que acollera unha pincelada do monte de Paraños, que é o monte galego. Deseñar e maquetar co indispensable, o imprescindible para non desviar a atención do realmente importante.

Traballo realizado

Textos e fotografías: Marcelo Rodríguez e Xosé Manuel Sendín

Fotografía de portada: Paco Rocha

Debuxos: Karina Mouriño

Deseño e maquetación: magenta.

covelo-interior-GUIA
covelo-interior-
libro-cubertas
libro-aberto
covelo-interior-ILUSTRACION
libro-maquetacion