+986 33 47 88 info@somosmagenta.com

INDUSTRIA

INDUSTRIA

Traballar cunha grande empresa do sector da automoción supón unha actualización constante na dinámica de traballo, atendendo aos seu propios ritmos e seguindo as directrices da marca matriz en canto a deseño, marketing e identidade corporativa da empresa.

Proxecto

O noso traballo consiste en implementar a marca en todos os soportes corporativos da empresa, dende o material de traballo diario, o marketing interno, ata a identidade corporativa exterior ou mesmo un evento de celebración do 50 aniversario da fábrica.

Traballo realizado

Implementación de marca

Deseño e maquetación de folleto corporativo

Rotulación instalacións

Marketing interno

Cartelería protocolo COVID-19

Papelería corporativa

Material para eventos

Calendarios publicitarios

Sala Dojo

War Room

Evento 50 aniversario

a conmemoración dos 50 anos da fábrica foi a ocasión de realizar diversas accións corporativas coa participación de toda a plantilla.

evento-corporativo-aniversario
photocall-evento-empresa
celebracion-evento-corporativo
seguridade-vinilos