+986 33 47 88 info@somosmagenta.com

FARMACIA PÉREZ GONZÁLEZ

fARMACIA PÉREZ GONZÁLEZ

A Farmacia Pérez González do Porriño amplía as súas instalacións e solicita a magenta a creación da súa imaxe visual corporativa. O deseño dun identificador é sempre un traballo difícil e apaixonante, no que o diálogo e o entendemento coa empresa é fundamental.


Proxecto

A renovada farmacia conta cunhas instalacións amplas e modernas sitas nun edificio histórico do casco urbano do Porriño. Traballamos en equipo na busca dun símbolo identificativo que reunise tradición e contemporaneidade. Decantámonos por unha reinterpretación gráfica da icona clásica da farmacia: a serpe coa copa. A cor corporativa confírelle un matiz industrial que fomentamos nas diferentes implementacións corporativas.

Traballo realizado

Creación identificador

Implentacións corporativas

Rotulación