+986 33 47 88 info@somosmagenta.com

CZ VACCINES

CZ VACCINES

A empresa farmacéutica galega CZ Veterinaria nace en 1993. Ao longo da súa historia, temos realizado diversos redeseños da marca e agora chegou o momento dun gran cambio. CZ Veterinaria pasa a denominarse CZ Vaccines. Isto implicou unha renovación global da súa identidade de marca.

Proxecto

Mantemos a esencia da marca: os dous puntos característicos, a cor vermella e a tipografía. Engadimos “Vaccines” cunha gráfica máis lixeira e aberta. As bases da nova identidade son a cor vermella aplicada en grandes masas de fondo e a presenza de fotografías biotecnolóxicas de gran tamaño. CZ Vaccines é un referente europeo de produtos biolóxicos para saúde humana e animal e a imaxe que presentamos é sempre limpa, tecnolóxica e contundente.

Traballo realizado

Redeseño de marca

Deseño e maquetación de folleto corporativo

Deseño de stand feiral

Anuncios en prensa especializada

Comunicación dixital

Calendarios publicitarios

Marketing de produto

CZ Veterinaria pasa a denominarse CZ Vaccines. Isto implicou unha renovación global da súa identidade de marca.

folleto-producto
calendario-pared
maquetacion-material-corporativo