Concello do Porriño

CIM Concello do Porriño

O Centro Municipal de Información á Muller é un recurso de carácter permanente, dende o que se articula unha intervención global dirixida a mulleres e que proporciona asesoramento xurídico, atención psicolóxica, orientación profesional e sociolaboral , así como calquera outra información encamiñada á consecución da igualdade efectiva entre mulleres e homes.

Proxecto

A edición dunha guía ilustrada para informar e previr os casos de violencia de xénero foi un traballo difícil pero estimulante. Da man do persoal técnico do CIM, establecemos nove temas marco (control, illamento,…) sobre os que poñer o foco, con indicacións breves e ilustracións moi conceptuais para tratar de imprimir forza ao discurso.

Traballo realizado

Guía “O amor non é violencia” Concello do Porriño

Elaboración de textos, ilustracións, deseño e maquetación

o-amor-non-e-violencia-folleto
CIM-publicacion-violencia
CIM-publicacion-ilustracion
CIM-publicacion-porrino