+986 33 47 88 info@somosmagenta.com

ADEGA

ASOCIACIÓN ECOLOXISTA ADEGA

A custodia do territorio é unha das moitas estratexias da asociación ecoloxista Adega para alcanzar a conservación de certas especies ou ecosistemas do patrimonio natural galego. Realizamos nesta ocasión o deseño dos paneis informativos para diferentes zonas de ecosistema protexido, rede natura, etc.


Proxecto

Trátase de involucrar á sociedade no respecto ao medio natural aportando información e datos do valor real do medio que estás a pisar. Coñecer para protexer. A posta en valor da flora e fauna destes espazos catalogados a través de paneis divulgativos permiten ao visitante coñecer e valorar o que está a ver, para coidalo e protexelo.

O noso traballo consiste no deseño do cartel e maquetación dos paneis para que a información resulte atractiva e sexa lida, porque coñecer a importancia do que ves podes axudar a preservar.

Traballo realizado

Deseño de paneis divulgativos