Cluster do granito - magenta

O noso proxecto

A extracción e elaboración de granito é un sector de especial risco. É preciso levar a cabo políticas e ferramentas que faciliten a integración da prevención de riscos laborais na empresa. O Clúster do Granito pon a disposición das empresas do sector unha serie de infografías que tratan de ilustrar graficamente os principais problemas cos que se atopa a persoa no seu posto de traballo, divulgando así medidas a tomar, precaucións, etc.

Traballos realizados

  • Deseño de infografías